Návštěvní řád

1. Prohlídka ZOO je možná pouze  v otvírací dobu:
 
    

Měsíc

Dny

Otevírací hodiny

leden zavřeno -
únor zavřeno -
březen Út - Ne 9 - 16
duben Út - Ne 9 - 17
květen Út - Ne 9 - 17
červen Út - Ne 9 - 17
červenec Po - Ne 9 - 17
srpen Po - Ne 9 - 17
září Út - Ne 9 - 17
říjen Út - Ne 9 - 16
listopad Út - Ne 9 - 16
prosinec zavřeno -

       

 
2. Komentovaná prohlídka je možná pouze po domluvě (více informací ZDE).
 
3. Vstup psů do areálu ZOO je povolen pouze do prostoru dvora, kde jsou umístěny úvazy a nachystány misky s vodou. Zde jsou také umístěny stojany na kola. Vstup se psem či na kole dále do zahrady je zakázán.
 
4. Za bezpečnost dětí odpovídá jejich doprovod. Děti do 10 let nebudou bez doprovodu do ZOO vpuštěny.
 
5. Návštěvníci paraZOO Vlašim jsou v areálu ZOO povinni:
 • Před vstupem do ZOO se seznámit s tímto návštěvním řádem.
 • Pohybovat se pouze na vyznačených cestách a v prostorách určených návštěvníkům.
 • Nedotýkat se vystavených zvířat, nekrmit je, nevhazovat žádné předměty do jejich výběhů.
 • Chovat se ohleduplně k vystaveným zvířatům, nerušit je hlukem (křik, houkačky, rádia,…) nebo jiným nevhodným chováním (ťukáním na sklo či stěny voliér, běháním kolem voliér apod.), nevnášet do ZOO nafukovací balónky, zábavní pyrotechniku a jiné pro zvířata nebezpečné předměty.
 • Nedráždit zvířata.
 • Nefotografovat zvířata s použitím blesku.
 • Neničit zeleň, majetek ZOO ani majetek jiných osob.
 • Netrhat květiny a jiné kvetoucí či plodící části rostlin.
 • Udržovat v ZOO čistotu.
 • Nepohybovat se v ZOO v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných látek.
 • Nevstupovat do ZOO s žádnými jinými zvířaty.
 • Nekouřit v areálu ZOO.
 • Dbát pokynů pracovníků ZOO.
 • Oznámit pracovníkům ZOO porušování návštěvního řádu nebo situace ohrožující bezpečí návštěvníků či zvířat (u hlavního vchodu do ZOO je v ekoobchůdku k dispozici po dobu otevření ZOO informační služba).
 • Opustit ZOO před skončením otvírací doby.
6. Při hrubém porušení návštěvního řádu může pracovník ZOO přivolat policii, která návštěvníka vykáže z areálu.
 
7. ZOO neodpovídá za škody či újmy na zdraví návštěvníků vzniklé v souvislosti s porušením návštěvního řádu.