želva nádherná

Jedná se o nepůvodní druh zvířete.  V přírodě ČR se tyto želvy začaly šířit díky neukázněným chovatelům, kteří si zakoupili roztomilá mláďata a když želvy vyrostly, vypustili je do rybníka. Želvy nádherné však dokáží přežít zimu a v přírodě škodí požíráním mladých obojživelníků a plašením vodních ptáků při hnízdění. U nás nyní chováme 5 želv nádherných, které k nám přinesli různí nálezci. Někteří je chovali doma, jiní je našli vyhozené na kraji rybníka.  
Želvy nádherné do Záchranných stanic nepatří, neboť jde o exotický druh. Pár želv tu však chováme z osvětových důvodů. 

Náklady na krmení a péči pro jednu želvu činí 1 500 Kč.

Jednu želvu nádhernou mají nyní adoptovanou žáci ze Základní školy Kamenice. Děkujeme!

 

 


 

 

VIDEO: Želvičky - konec pauzy a zase plavat