vydra říční

Návštěvníky nejoblíbenější chovanci naší ZOO - vydří pár Fousek a Kapka.
Oba se k nám dostali jako osiřelá mláďata, která bylo třeba odchovat na mléku. Kvůli ztrátě plachosti a ochočení se již nedají vypustit zpět do přírody. Jsou hodně zvědaví a hraví. Rádi se potápí a často je přistihneme při hře s návštěvníky anebo plovoucími hračkami, čímž baví nejen sebe, ale i publikum.

Vydry jsou kunovité šelmy. Jsou to výborní plavci s velmi hustou srstí, která v sobě při potopení zadržuje vzduch a díky tomu funguje jako svělá izolace před prochladnutím. Zrovna tak se velmi obratně umí pohybovat i na souši. Člověk má k vydrám rozporuplný vztah. Většina lidí je při pozorování hrajících si vyder fascinována jejich obratností a elegancí pohybu. Na druhé straně stojí menšina, převážně rybářů, kteří ji vyloženě nenávidí kvůli lovení ryb v rybnících a řekách. Právě kvůli tomu byly vydry před několika lety takřka vyhubeny. Naštěstí se v současné době, díky legislativní ochraně, zlepšení kvality našich vod a zvýšení potravní nabídky, vydry opět do naší přírody vracejí a jejich počet roste.

Vydry Fousek a Kapka jsou nyní adoptovány panem Mgr. Luďkem Jeništou z Vlašimi, který je jejich výhradním adoptivním rodičem. Děkujeme!

 


 

VIDEO: Hrátky vydří rodinky

VIDEO: Malá vydra-první hodina plavání