Ptáci

Brodiví/ dravci/ sovy/ krkavcovití/ ostatní ptactvo

 

Vodní ptactvo

 

kachna divoká

lyska černá

čáp černý

volavka popelavá

kachnička mandarinská

... nahoru

 

Dravci

 

káně lesní

káně rousná

poštolka obecná

jestřáb lesní

krahujec obecný

raroh velký

... nahoru

 

Sovy

 

puštík obecný

sova pálená

výr velký

kalous ušatý

sovice sněžní

... nahoru

 

Krkavcovití

 

kavka obecná

krkavec velký

straka obecná

havran polní

vrána černá

...nahoru

 

Ostatní ptactvo

 

drobní pěvci

hrdlička zahradní

holub domácí

holub hřivnáč

... nahoru