Adopce zvířat

Adopcí některého z našich zvířat přispějete nejen na jejich krmení a péči, ale zároveň pomůžete i zvířecím pacientům v Záchranné stanici, neboť díky adopci ušetříme finance na nákup potřebných krmiv a léků pro jejich léčbu.
 

Jak se stát adoptivním rodičem?

Není to nic složitého. Vyberte si některé z našich zvířat a uhraďte finanční částku odpovídající ročním nákladům na krmení a péči o toto zvíře. Příslušnou částku můžete uhradit buď osobně přímo v kanceláři paraZOO, nebo převodem na účet číslo: 322147339/0800.

Doba trvání adopce je odvislá od výše částky, kterou se rozhodnete přispět ve vztahu k ročním nákladům na péči o jednotlivé zvíře.

Pokud se rozhodnete adoptovat některého trvale handicapovaného živočicha, kontaktujte nás prosím předem na tel: 602 665 410 nebo na email evvo@csop.cz.
 
Co adopcí trvale handicapovaného živočicha získáte?

především dobrý pocit, že jste pomohli užitečné věci

Vaše jméno (nebo název firmy) bude uvedeno na tabulce umístěné na voliéře u adoptovaného zvířete a na našem portálu

4 volné vstupenky do paraZOO pro Vaše rodinné příslušníky nebo Vaší firmu

výroční zprávu a informační materiály Podblanického ekocentra