Všechny aktuality

Do aleje ze Znosimi k vlašimskému parku přibylo přes 35 stromů

aktuality

17.11.2020

Téměř dvacet dobrovolníků a zaměstnanců ČSOP Vlašim vysadilo přes 35 dřevin do stávající aleje vedoucí ze Znosimi do vlašimského parku. Alej, založená před lety v rámci ekologické olympiády, byla místy poškozená. Některé původní stromy nepřežily vandalismus srnčí zvěře a bylo třeba je obnovit. Pro větší pestrost byly kromě dubů vysázeny také ovocné stromy, převážně třešně a švestky. Díky dobrovolníkům se podařilo také u původních stromů nahradit staré plastové ochrany novými pletivy, které lépe ochrání stromky před zvěří. Po celou dobu všichni zúčastnění bez problémů dodržovali nařízená hygienická opatření, což potvrdilo, že i v době „covidové“ lze s dobrovolníky pracovní aktivity realizovat.

Jedna z vlašimských rodin při výsadbě aleje, foto: A. Konvalinová

Autor: Alena Konvalinová
Kategorie: proběhlo
Projekt: MŽP
MŽP